Bijzondere Dienstverlening
persoonlijk voor iedereen

Interviews met deskundigen

Deze interviews met deskundigen gaan over onderwerpen die direct te maken hebben met Bijzondere Dienstverlening. Alle diensten vinden plaats in de openbare ruimte. De interviews gaan over gedrag in de openbare ruimte en inrichting van de openbare ruimte. De deskundigen zijn mensen die zich in hun werk gespecialiseerd hebben op een bepaald onderwerp (theoretisch deskundigen), of mensen die praten vanuit hun eigen ervaringen (ervaringsdeskundigen).

Prof. Taeke de Jong


Hoogleraar Technische Ecologie
Afdeling Stedebouw
Faculteit Bouwkunde
TU Delft

Dr. Susanne Piët


Psycholoog, emotie deskundige

Dr. Ronald van Steden


Universitair docent Bestuurswetenschappen
Vu Amsterdam

Hans Hoekman


Politieagent

Elza Jaekel


Schommelt veel

Déan Smits


over haar eigen gedrag

Steven Molendijk


over zijn eigen gedrag

Jan Willems


over zijn eigen gedrag

Marit Shalem


over haar eigen gedrag